Prevádzkový elektrikár

Responsabilități

vykonáva opravu a odstraňovanie porúch na zložitých elektrických zariadeniach podľa výkresovej dokumentácie, preventívnu údržbu strojov a zariadení, kontrolu a opravu na bezpečnostných zariadeniach, montáž a opravu ovládacích a regulačných systémov, špecifikáciu potrebných náhradných dielov
- spracováva záznam o poruche do SAP - PM, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umožňuje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy
- spracováva správu o vykonaní preventívnej údržby, analýzu porúch
- zodpovedá za dosahovanie plánovanej kvality opráv, za hospodárne zaobchádzanie s náhradnými dielmi a dodržiavanie bezpečnostných predpisov
- kontroluje technický stav elektroinštalácie rozvádzačov, elektrických zariadení vrátane programového riadiaceho systému
- vykonáva zverené práce v oblasti údržby a demontáže výrobných zariadení v zmysle požiadaviek na ochranu ŽP

Citește mai mult Citește mai puțin

Cerințe

VZDELANIE, ODBOR: ukončené stredoškolské – mechanik-elektronik pre automatizačnú techniku
ODBORNÁ PRAX: 3 roky
ĎALŠIE ODBORNÉ ZNALOSTI,
SCHOPNOSTI A POŽIADAVKY: Vyhláška č. 718/2002 Z.z. § 23, spôsobilosť na vysokozdvižný vozík, spôsobilosť na zdvíhacie zariadenia
ZNALOSŤ JAZYKA: pasívne – nemecký alebo anglicky jazyk

Citește mai mult Citește mai puțin

Oferta noastră

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

Citește mai mult Citește mai puțin