Prevádzkový elektrikár

工作职责

vykonáva opravu a odstraňovanie porúch na zložitých elektrických zariadeniach podľa výkresovej dokumentácie, preventívnu údržbu strojov a zariadení, kontrolu a opravu na bezpečnostných zariadeniach, montáž a opravu ovládacích a regulačných systémov, špecifikáciu potrebných náhradných dielov
- spracováva záznam o poruche do SAP - PM, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umožňuje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy
- spracováva správu o vykonaní preventívnej údržby, analýzu porúch
- zodpovedá za dosahovanie plánovanej kvality opráv, za hospodárne zaobchádzanie s náhradnými dielmi a dodržiavanie bezpečnostných predpisov
- kontroluje technický stav elektroinštalácie rozvádzačov, elektrických zariadení vrátane programového riadiaceho systému
- vykonáva zverené práce v oblasti údržby a demontáže výrobných zariadení v zmysle požiadaviek na ochranu ŽP

阅读更多 阅读更少

职位要求

VZDELANIE, ODBOR: ukončené stredoškolské – mechanik-elektronik pre automatizačnú techniku
ODBORNÁ PRAX: 3 roky
ĎALŠIE ODBORNÉ ZNALOSTI,
SCHOPNOSTI A POŽIADAVKY: Vyhláška č. 718/2002 Z.z. § 23, spôsobilosť na vysokozdvižný vozík, spôsobilosť na zdvíhacie zariadenia
ZNALOSŤ JAZYKA: pasívne – nemecký alebo anglicky jazyk

阅读更多 阅读更少

我们可以提供

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

阅读更多 阅读更少

当您点击“继续前往SmartRecruiters ”后,您即将访问Continental AG的招聘平台,该平台由位于德国的SmartRecruiters GmBH运营。对于您在平台中提交的所有个人数据,Continental AG是数据控制方。您在该平台内提交的申请,将视为您同意下述内容:

  • 同意Continental AG的隐私声明(链接)
  • 同意Continental AG在中国境外处理您的个人信息
  • 同意Continental AG与其位于中国境内/境外的子公司或关联公司分享您的个人信息
继续前往 SmartRecruiters