Prevádzkový mechanik

Responsabilități

- vykonáva preventívnu údržbu strojov a zariadení, opravu hydraulických lisov, gumárenských strojov a zariadení, opravy zložitejších strojných častí, demontáž a montáž jednotlivých celkov energetických zariadení a ich nastavenie, špecifikáciu potrebných ND, 
- spracováva záznam o poruche do SAP - PM, správu o vykonaní preventívnej údržby, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umožňuje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy
- vykonáva zverené práce v oblasti údržby a demontáže výrobných zariadení v zmysle požiadaviek na ochranu ŽP
- kontroluje technický stav strojných zariadení hydraulických agregátov
- zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, za pridelené zariadenia, za dosahovanie plánovanej kvality opráv

Citește mai mult Citește mai puțin

Cerințe

VZDELANIE, ODBOR: výučný list – technický smer, mechanik strojov a zariadení + hydraulika
ODBORNÁ PRAX: 1 rok
ĎALŠIE ODBORNÉ ZNALOSTI,
SCHOPNOSTI A POŽIADAVKY: spôsobilosť na vysokozdvižný vozík, spôsobilosť na zdvíhacie zariadenia
ZNALOSŤ JAZYKA: pasívne – nemecký alebo anglický jazyk, slovenský jazyk

Citește mai mult Citește mai puțin

Oferta noastră

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

Citește mai mult Citește mai puțin