Prevádzkový elektrikár

담당 업무

vykonáva opravu a odstraňovanie porúch na zložitých elektrických zariadeniach podľa výkresovej dokumentácie, preventívnu údržbu strojov a zariadení, kontrolu a opravu na bezpečnostných zariadeniach, montáž a opravu ovládacích a regulačných systémov, špecifikáciu potrebných náhradných dielov
- spracováva záznam o poruche do SAP - PM, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umožňuje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy
- spracováva správu o vykonaní preventívnej údržby, analýzu porúch
- zodpovedá za dosahovanie plánovanej kvality opráv, za hospodárne zaobchádzanie s náhradnými dielmi a dodržiavanie bezpečnostných predpisov
- kontroluje technický stav elektroinštalácie rozvádzačov, elektrických zariadení vrátane programového riadiaceho systému
- vykonáva zverené práce v oblasti údržby a demontáže výrobných zariadení v zmysle požiadaviek na ochranu ŽP

자세히 보기 간단히 보기

지원자 프로필

VZDELANIE, ODBOR: ukončené stredoškolské – mechanik-elektronik pre automatizačnú techniku
ODBORNÁ PRAX: 3 roky
ĎALŠIE ODBORNÉ ZNALOSTI,
SCHOPNOSTI A POŽIADAVKY: Vyhláška č. 718/2002 Z.z. § 23, spôsobilosť na vysokozdvižný vozík, spôsobilosť na zdvíhacie zariadenia
ZNALOSŤ JAZYKA: pasívne – nemecký alebo anglicky jazyk

자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

  • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
  • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
  • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기