Prevádzkový elektrikár

Jūsų užduotys

vykonáva opravu a odstraňovanie porúch na zložitých elektrických zariadeniach podľa výkresovej dokumentácie, preventívnu údržbu strojov a zariadení, kontrolu a opravu na bezpečnostných zariadeniach, montáž a opravu ovládacích a regulačných systémov, špecifikáciu potrebných náhradných dielov
- spracováva záznam o poruche do SAP - PM, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umožňuje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy
- spracováva správu o vykonaní preventívnej údržby, analýzu porúch
- zodpovedá za dosahovanie plánovanej kvality opráv, za hospodárne zaobchádzanie s náhradnými dielmi a dodržiavanie bezpečnostných predpisov
- kontroluje technický stav elektroinštalácie rozvádzačov, elektrických zariadení vrátane programového riadiaceho systému
- vykonáva zverené práce v oblasti údržby a demontáže výrobných zariadení v zmysle požiadaviek na ochranu ŽP

Skaityti daugiau Skaityti mažiau

Reikalavimai

VZDELANIE, ODBOR: ukončené stredoškolské – mechanik-elektronik pre automatizačnú techniku
ODBORNÁ PRAX: 3 roky
ĎALŠIE ODBORNÉ ZNALOSTI,
SCHOPNOSTI A POŽIADAVKY: Vyhláška č. 718/2002 Z.z. § 23, spôsobilosť na vysokozdvižný vozík, spôsobilosť na zdvíhacie zariadenia
ZNALOSŤ JAZYKA: pasívne – nemecký alebo anglicky jazyk

Skaityti daugiau Skaityti mažiau

Mes siūlome

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

Skaityti daugiau Skaityti mažiau