Teisinis įspėjimas

Tik vertimas. Vienintelė teisiškai įpareigojanti šio dokumento versija yra versija vokiečių kalba.

Interneto svetainių naudojimas; atsakomybė už produktą


Šiose interneto svetainėse esanti informacija yra neįpareigojanti ir pateikiama tik informaciniais tikslais. Jie skirti tik informaciniams tikslams ir nėra ofertos / pasiūlymai pagal galiojančias įstatymų nuostatas. Daugiau informacijos ir sutarties sąlygų galite gauti iš atsakingo įgaliotojo prekybos atstovo. Jokių sutartinių santykių negali atsirasti dėl prekių, pristatytų interneto svetainėje esančia informacija.

„Continental AG“ gali bet kada be išankstinio įspėjimo pakeisti arba atnaujinti informaciją šiose interneto svetainėse ir šioje informacijoje aprašytus produktus bei paslaugas. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, „Continental AG“ interneto svetainėse nėra jokių garantijų ar charakteristikų duomenų, už kuriuos „Continental AG“ yra atsakinga tiesiogiai arba numanomai, neatsižvelgdama į informacijos aktualumą, teisingumą, išsamumą ir kokybę.

„Continental AG“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su savo interneto svetainėmis. Atsakomybė netaikoma už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, pretenzijas atlyginti žalą, bet kokios rūšies pasekminę žalą ir dėl bet kokių teisinių priežasčių, kylančių dėl jūsų prieigos ar naudojimosi interneto svetainėmis, ypač dėl jūsų kompiuterio aplinkos užkrėtimo virusais.

Nustatant ir vykdant „Continental AG“ įsipareigojimus ir atsakomybę už „Continental“ produktus ir paslaugas, lemiamos yra tik dėl jų sudarytos sutartinės sutartys, įskaitant šiuo metu galiojančias bendrąsias „Continental AG“ sąlygas.

Nuorodos į kitas interneto svetaines


Mūsų pasiūlyme yra nuorodų į išorines trečiųjų šalių interneto svetaines, kurių turiniui mes neturime įtakos. Todėl negalime prisiimti jokios atsakomybės už šį išorinį turinį. Atitinkamas puslapių teikėjas arba operatorius yra visada atsakingas už susieitų puslapių turinį. Susiejimo metu susieti puslapiai buvo patikrinti, ar nėra galimų teisinių pažeidimų. Neteisėto turinio nebuvo galima atpažinti susiejimo metu. Tačiau nuolatinė susietų puslapių turinio kontrolė nėra pagrįsta be konkrečių teisės pažeidimo įrodymų. Kai tik sužinosime apie teisės pažeidimus, nedelsdami pašalinsime tokias nuorodas.

Produktų prieinamumas visame pasaulyje


Šioje interneto svetainėje gali būti informacijos apie „Continental“ produktus, kurių nėra jūsų šalyje. Tokios informacijos buvimas šioje interneto svetainėje nereiškia, kad „Continental AG“ ketina paskelbti apie produktų prieinamumą visame pasaulyje. Kreipkitės į savo „Continental“ platintoją arba atstovą, kad sužinotumėte daugiau apie ateities planus produktams, kurių dar negalite įsigyti.

Prekių ženklai ir autorių teisės


Šiose interneto svetainėse rodomi prekių ženklai ir logotipai („prekės ženklai“) yra „Continental AG“ arba jos dukterinių įmonių nuosavybė. Jokia informacija šiose interneto svetainėse neturėtų būti suprantama kaip licencijų ar prekės ženklų suteikimas. Tam reikalingas aiškus raštiškas „Continental AG“ sutikimas. Neleistinas šių prekės ženklų naudojimas yra griežtai draudžiamas. „Continental AG“ įgyvendins savo intelektinės nuosavybės teises visame pasaulyje pagal atitinkamus įstatymus.
Šioje interneto svetainėje pateiktų nuotraukų ir paveikslėlių („kūrinių“) autoriai yra „Continental AG“ arba jos dukterinės įmonės; atitinkamai „Continental AG“ turi teisę naudoti pateiktus autorių teisių saugomus kūrinius. Jei tai nėra aiškiai leidžiama šioje interneto svetainėje, jokia informacija šioje interneto svetainėje neturėtų būti suprantama kaip licencijų šiems kūriniams suteikimas. Tam reikalingas aiškus raštiškas „Continental AG“ sutikimas. Neleistinas šių kūrinių naudojimas yra griežtai draudžiamas. „Continental AG“ įgyvendins savo autorių teises visame pasaulyje pagal atitinkamus įstatymus.