Prevádzkový mechanik

工作职责

- vykonáva preventívnu údržbu strojov a zariadení, opravu hydraulických lisov, gumárenských strojov a zariadení, opravy zložitejších strojných častí, demontáž a montáž jednotlivých celkov energetických zariadení a ich nastavenie, špecifikáciu potrebných ND, 
- spracováva záznam o poruche do SAP - PM, správu o vykonaní preventívnej údržby, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umožňuje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy
- vykonáva zverené práce v oblasti údržby a demontáže výrobných zariadení v zmysle požiadaviek na ochranu ŽP
- kontroluje technický stav strojných zariadení hydraulických agregátov
- zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, za pridelené zariadenia, za dosahovanie plánovanej kvality opráv

阅读更多 阅读更少

你的档案

VZDELANIE, ODBOR: výučný list – technický smer, mechanik strojov a zariadení + hydraulika
ODBORNÁ PRAX: 1 rok
ĎALŠIE ODBORNÉ ZNALOSTI,
SCHOPNOSTI A POŽIADAVKY: spôsobilosť na vysokozdvižný vozík, spôsobilosť na zdvíhacie zariadenia
ZNALOSŤ JAZYKA: pasívne – nemecký alebo anglický jazyk, slovenský jazyk

阅读更多 阅读更少

我们可以提供

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

阅读更多 阅读更少

当您点击“继续前往SmartRecruiters ”后,您即将访问Continental AG的招聘平台,该平台由位于德国的SmartRecruiters GmBH运营。对于您在平台中提交的所有个人数据,Continental AG是数据控制方。您在该平台内提交的申请,将视为您同意下述内容:

  • 同意Continental AG的隐私声明(链接
  • 同意Continental AG在中国境外处理您的个人信息
  • 同意Continental AG与其位于中国境内/境外的子公司或关联公司分享您的个人信息

继续前往 SmartRecruiters

繼續前往 SmartRecruiters