Nástrojár

Tvoji zadaci

  • vykonáva evidenciu, výdaj a príjem foriem pre výrobný proces, kontrolu stavu foriem, evidenciu objednávok opráv foriem
  • sleduje opotrebovanosť foriem a  navrhuje ich obnovu
  • vykonáva preznačovanie foriem, opravy menšieho rozsahu a kompletovanie foriem
  • spracováva záznam o poruche do SAP - PM, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umožňuje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy
  • spracováva evidenciu foriem, evidenciu o všetkých pohyboch a zásahoch do foriem
  • zodpovedá za preznačenie dátumovníka, za pridelené zariadenia a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov
  • vykonáva zverené práce v zmysle požiadaviek v súlade s ochranou ŽP
  • vykonáva kontrolu stavu foriem v prípade poškodenia foriem ich opravu, zhotovenie zariadení a ich častí podľa skíc a konštrukčných výkresov, montáž dodaných alebo svojpomocne zhotovených zariadení, kompletovanie foriem, preznačovanie foriem, zváranie elektrickým oblúkom a plynom a ostatné zámočnícke práce
  • spracováva potrebu pomocného materiálu pre prácu nástrojára, potrebu ND na formy, vedenie evidencie o všetkých zásahoch do foriem
  • zodpovedá za mechanické uvedenie zariadení alebo ich častí do prevádzky, za dosahovanie plánovanej kvality opráv alebo úprav nástrojov, za pridelené zariadenia
Čitajte više Čitajte manje

Naša ponuda

Práca v trozmennej prevádzke

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

Čitajte više Čitajte manje