Impresum

Akcionarsko društvo Continental
Sedište
Vahrenwalder Straße 9
D-30165 Hannover

Tel: +49 511 938-01
Faks: +49 511 938-81770
E-mail: mail_service@conti.de

Trgovinski registar Prvostepenog suda u Hanoveru, HR B 3527
Poreski identifikacioni broj DE115645799

Veb-stranice odgovornih lica
Claudia Birle
Akvizicija talenata
Kontakt

Jobs & Careers Kontakt

Predsedavajući nadzornog odbora
Prof. Dr. Ing. Wolfgang Reitzle

Upravni odbor
Nikolai Setzer (predsedavajući)
Katja Dürrfeld
Christian Kötz
Philip Nelles
Dr. Ariane Reinhart