Nástrojár

담당 업무

 • vykonáva evidenciu, výdaj a príjem foriem pre výrobný proces, kontrolu stavu foriem, evidenciu objednávok opráv foriem
 • sleduje opotrebovanosť foriem a  navrhuje ich obnovu
 • vykonáva preznačovanie foriem, opravy menšieho rozsahu a kompletovanie foriem
 • spracováva záznam o poruche do SAP - PM, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umožňuje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy
 • spracováva evidenciu foriem, evidenciu o všetkých pohyboch a zásahoch do foriem
 • zodpovedá za preznačenie dátumovníka, za pridelené zariadenia a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov
 • vykonáva zverené práce v zmysle požiadaviek v súlade s ochranou ŽP
 • vykonáva kontrolu stavu foriem v prípade poškodenia foriem ich opravu, zhotovenie zariadení a ich častí podľa skíc a konštrukčných výkresov, montáž dodaných alebo svojpomocne zhotovených zariadení, kompletovanie foriem, preznačovanie foriem, zváranie elektrickým oblúkom a plynom a ostatné zámočnícke práce
 • spracováva potrebu pomocného materiálu pre prácu nástrojára, potrebu ND na formy, vedenie evidencie o všetkých zásahoch do foriem
 • zodpovedá za mechanické uvedenie zariadení alebo ich častí do prevádzky, za dosahovanie plánovanej kvality opráv alebo úprav nástrojov, za pridelené zariadenia
자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

Práca v trozmennej prevádzke

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

 • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
 • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
 • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기