Prevádzkový mechanik

Feladatok

- vykonáva preventívnu údržbu strojov a zariadení, opravu hydraulických lisov, gumárenských strojov a zariadení, opravy zložitejších strojných častí, demontáž a montáž jednotlivých celkov energetických zariadení a ich nastavenie, špecifikáciu potrebných ND, 
- spracováva záznam o poruche do SAP - PM, správu o vykonaní preventívnej údržby, konkrétnu správu, ktorá dáva k dispozícii aktuálne informácie a umožňuje spolupracovníkovi odborné vykonanie úlohy
- vykonáva zverené práce v oblasti údržby a demontáže výrobných zariadení v zmysle požiadaviek na ochranu ŽP
- kontroluje technický stav strojných zariadení hydraulických agregátov
- zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, za pridelené zariadenia, za dosahovanie plánovanej kvality opráv

Bővebben Kevesebb

Profilja

VZDELANIE, ODBOR: výučný list – technický smer, mechanik strojov a zariadení + hydraulika
ODBORNÁ PRAX: 1 rok
ĎALŠIE ODBORNÉ ZNALOSTI,
SCHOPNOSTI A POŽIADAVKY: spôsobilosť na vysokozdvižný vozík, spôsobilosť na zdvíhacie zariadenia
ZNALOSŤ JAZYKA: pasívne – nemecký alebo anglický jazyk, slovenský jazyk

Bővebben Kevesebb

Ajánlatunk

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

Bővebben Kevesebb