Material & production planner

Jūsų užduotys

 

 • príjem a evidencia objednávok od zákazníka
 • komunikácia so zákazníkom
 • na základe došlých objednávok spracováva plán výroby
 • mesačne vypracuje vyťaženosť jednotlivých strojných zariadení, mesačný plán výroby, ako aj predpoklad hodnoty expedície v danom mesiaci
 • zodpovedá za zabezpečenie materiálu pre dané objednávky, t.j. objednáva priamy materiál (zmes, kovy)
 • denne vypracuje upresnenie plánu výroby, sleduje jeho plnenie, a zároveň aj plnenie plánu expedície
 • zodpovedá za dodržanie termínu a množstva stanoveného v objednávke
 • prípadne odchýlky komunikuje so zákazníkom
 •  
 • receipt and record of orders from the customer
 • customer communication based on received orders,
 • processes the production plan on a monthly basis, he prepares the utilization of individual machinery,
 • the monthly production plan, as well as the assumption of the value of the shipment in a given month is responsible for securing material for given orders, i.e. orders direct material (mixture, metals)
 • prepares a specification of the production plan daily, monitors its fulfillment, and at the same time also fulfills the dispatch plan is responsible for meeting the deadline and quantity specified in the order communicates any deviations with the customer
Skaityti daugiau Skaityti mažiau

Reikalavimai

vysokoškolské 2. stupňa – ekonomický/ technický smer, Prax 3 roky

 

University  – economic/ technical , experience 3 years

 

 

Skaityti daugiau Skaityti mažiau

Mes siūlome

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

Skaityti daugiau Skaityti mažiau