Elektronik III

담당 업무

Vašou náplňou práce bude:
•    preventívna, prediktívna a zmenová údržba elektro častí strojných zariadení v zmysle plánov a predpisov
•    identifikácia porúch, ich príčin a oprava s využitím softvérových diagnostických nástrojov, technickej dokumentácie a znalostí z oblasti priemyselnej automatizácie a komunikácie
•    implementácia zmien SW a HW za účelom zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti, kvality a disponibility zariadení
•    práca na rannej zmene

자세히 보기 간단히 보기

지원자 프로필

•    znalosti riadiacich systémov (Beckhoff, Siemens), PLC , priemyselnej automatizácie a komunikácie (Profinet, Ethernet a pod.)
•    znalosti v oblasti kalibrácií a robotizácie (KUKA) výhodou
•    platné osvedčenie z vyhlášky č. 508/2009 Z.z. - odborná spôsobilosť na činnosť na elektrickom technickom zariadení min. §22
•    zodpovednosť, iniciatíva, ochota vzdelávať sa
•    SŠ alebo VŠ vzdelanie a skúsenosť v oblasti priemyselnej automatizácie

자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

Mzda: od 1440€, v priemere 1760€/brutto mesačne + benefity
Po nadobudnutí požadovaných vedomostí a skúseností mzda až do 2500€ brutto/mesačne.

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

자세히 보기 간단히 보기

기업 소개

Spoločnosť Continental vyvíja priekopnícke technológie a služby pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Technologická spoločnosť, založená v roku 1871, ponúka bezpečné, efektívne, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, prepravu a dopravu. V roku 2022 spoločnosť Continental vygenerovala tržbu 39,4 biliónov EUR a v súčasnosti má približne 200 000 zamestnancov v 57 krajinách a trhoch.

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

  • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
  • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
  • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기