Nástrojár

담당 업무

 1. Plat 1274 € brutto
 2. Zoraďovanie, výmena, opravy a prípadná údržba progresívnych rezných nástrojov pre CNC stroje (frézy, vrtáky, závitníky, výstružníky).
 3. Nastavovanie nástrojov na meracom zariadení (ZOLLER).
 4. Spolupráca pri nábehu nových nástrojov s odbornými útvarmi.
 5. Spolupráca pri zaškoľovaní ohľadne nových zariadení a nových technológií.
 6. Vedenie potrebnej evidencie v počítačovom systéme.
 7. Práca v 4-zmennej nepretržitej prevádzke (7,5-hodinové zmeny).
자세히 보기 간단히 보기

지원자 프로필

 1. Stredoškolské vzdelanie s maturitou technického, resp. strojárskeho zamerania – napr. mechanik strojov a zariadení, obrábač kovov a pod.
 2. Čítanie výkresovej dokumentácie.
 3. Skúsenosti so starostlivosťou o progresívne rezné nástroje pre CNC obrábacie centrá výhodou.
 4. Skúsenosti s nastavovaním nástrojov na CNC meracom stroji výhodou.
 5. Zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita.
자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

자세히 보기 간단히 보기

기업 소개

Spoločnosť Continental vyvíja priekopnícke technológie a služby pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Technologická spoločnosť, založená v roku 1871, ponúka bezpečné, efektívne, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, prepravu a dopravu. V roku 2022 spoločnosť Continental vygenerovala tržbu 39,4 biliónov EUR a v súčasnosti má približne 200 000 zamestnancov v 57 krajinách a trhoch.
Sektor Automotive v skupine zahŕňa technológie pre pasívnu bezpečnosť, brzdové, podvozkové, pohybové a pohybové riadiace systémy. Súčasťou portfólia sú aj inovatívne riešenia pre asistovanú a automatizovanú jazdu, zobrazovacie a ovládacie technológie, ako aj zvukové a kamerové riešenia pre interiér vozidla a tiež inteligentné informačné a komunikačné technológie pre služby mobility prevádzkovateľov vozových parkov a výrobcov úžitkových vozidiel. Sortiment produktov a služieb dopĺňajú komplexné aktivity súvisiace s technológiami pripojenia, elektronikou vozidiel a vysokovýkonnými počítačmi.

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

 • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
 • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
 • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기