eXplore Tires Manufacturing/Engineering Trainee

담당 업무

Hľadáme ambiciózneho Trainee (m/f), ktorý získa skúsenosti na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Po skončení Trainee programu ťa radi privítame v našom teame!

1. fáza Trainee programu: Závod Púchov

 • Budeš rotovať na rôznych oddeleniach a získaš znalosti o našich výrobných procesoch, strojných zariadeniach a gumárenskej technológie.
 • Zistíš viac o kooperácii medzi jednotlivými oddeleniami a získaš prehľad o prebiehajúcich projektoch, na ktorých pracujeme.


2. fáza Trainee programu: Centrála Nemecko

 • Staneš sa súčasťou centrálnych projektov (výroba, výskum a vývoj, obchod).
 • Budeš plniť centrálny tréningový plán s cieľom získať technické znalosti, kompetencie a schopnosti v procesoch výrobného prostredia​ a rozvíjať svoje obchodné zručnosti.


3. fáza Trainee programu: Marketing & Sales:

 • Získaš všeobecný prehľad o celkovej stratégii M&S - o úlohách a zodpovednostiach oddelenia M&S.
 • Nadobudneš skúsenosť s priamym predajom v pneuservise / pri návštevách zákazníkov.
자세히 보기 간단히 보기

지원자 프로필

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárstvo/priemysel/proces/výroba a pod. - akceptujeme kandidátov maximálne 2 roky po ukončení ich vysokoškolského štúdia
 • základné skúsenosti s projektovým riadením (napr. riadenie školského projektu so spolužiakmi)
 • minimálne 2 mesiace práca v multikultúrnom a medzinárodnom tíme prípadne medzinárodná stáž/štúdium v ​​zahraničí (Erazmus)
 • teoretický background (strojárstvo, priemysel, chémia, elektrotechnika)
 • plynulá znalosť anglického jazyka
 • výborné analytické myslenie

 

자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

자세히 보기 간단히 보기

기업 소개

Spoločnosť Continental vyvíja priekopnícke technológie a služby pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Technologická spoločnosť, založená v roku 1871, ponúka bezpečné, efektívne, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, prepravu a dopravu. V roku 2021 spoločnosť Continental vygenerovala tržbu 33,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva viac ako 190 000 ľudí v 58 krajinách a trhoch. Dňa 8. októbra 2021 spoločnosť oslávila 150. výročie svojho založenia.
Sektor Tires so svojím prémiovým portfóliom v segmente osobných, nákladných, autobusových, dvojkolesových a špeciálnych pneumatík predstavuje inovatívne riešenia v technológii pneumatík. Inteligentné produkty a služby súvisiace s pneumatikami a podporou udržateľnosti dopĺňajú toto produktové portfólio. Pre špecializovaných predajcov a správu vozového parku ponúka sektor Tires okrem iných služieb aj systémy digitálneho monitorovania pneumatík a správy pneumatík s cieľom udržať vozové parky mobilné a zvýšiť ich efektivitu. Spoločnosť Continental svojimi pneumatikami významne prispieva k bezpečnej, efektívnej a ekologickej mobilite.

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

 • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
 • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
 • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기