Inženjer kvaliteta

工作职责

 • Upravlja kvalitetom u proizvodnji elektronike; vodi računa da su zahtevi kvaliteta poznati i implementirani unutar fabrike
 • Kreira i prati indikatore performansi kvaliteta u proizvodnji, kao što su troškovi kvaliteta, FPY, interne neusaglašenosti, Jidoka zaustavljanja i definiše kontramere u slučaju devijacija
 • Izvršava audit proizvoda, procesa i rekvalifikaciju istih
 • Sprovodi audite u proizvodnji i podržava audite kupaca
 • Kreira i održava kontrolni plan za lansiranje proizvoda i serijsku proizvodnju; obavlja aktivnosti plasiranja novog proizvoda
 • Planira i obavlja aktivnosti kvaliteta za promene u proizvodnji, npr. kontrolni plan, PPAP, podrška u vezi sa P FMEA
 • Prati i dokumentuje implementaciju promena dokumenata u proizvodnji, npr. istorija životnog ciklusa proizvoda
 • Sprovodi hitne, korektivne i trajne mere za neusaglašene delove
 • Upravlja procesom PPAP za serijsku distribuciju proizvoda za internog kupca u slučaju međukompanijskog poslovanja
 • Pruža podršku u rešavanju žalbi kupca
阅读更多 阅读更少

你的档案

 • Univerzitetska diploma iz oblasti Inženjerstva, upravljanja kvalitetom ili srodne oblasti
 • Najmanje 2 godine iskustva na istoj ili sličnoj poziciji u automobilskoj industriji
 • Znanje o planiranju kvaliteta (IATF 16949, VDA6.3 Audit, GQA uključujući CQR)
 • Napredno poznavanje alata kvaliteta (PPAP, APQP, 8D, MSA, SPC, FMEA)
 • Poznavanje alata za rešavanje problema (8D, A3, Ishikawa, 5 Why)
 • Tehničko poznavanje procesa proizvodnje
 • Poznavanje modula SAP kvaliteta
 • Poznavanje MS Office paketa
 • Dobre komunikacijske i prezentacijske veštine
 • Napredno poznavanje engleskog jezika
阅读更多 阅读更少

我们可以提供

Spremni za vožnju sa Continentalom? Napravite prvi korak i popunite onlajn prijavu.

阅读更多 阅读更少

关于我们

Continental razvija pionirske tehnologije i usluge za održivu i povezanu mobilnost ljudi i njihovih dobara. Osnovana 1871. godine, tehnološka kompanija nudi bezbedna, efikasna, inteligentna i pristupačna rešenja za vozila, mašine, saobraćaj i transport. U 2023. godini Continental je ostvario prodaju od 41,4 milijarde evra i trenutno zapošljava oko 200.000 ljudi u 56 zemalja i tržišta.

Fabrika Continental u Novom Sadu posluje na dve lokacije. Prva je otvorena u Šangaju, u martu 2021. godine i u njoj se proizvode delovi za instrument table vozila. Proizvodnja sistema za prikazivanje informacija i multimedijalnog sadržaja na ekranima počela je u februaru 2023. godine u megafabrici u Kaću. Trenutno, fabrika u Novom Sadu ima oko 1000 zaposlenih.

阅读更多 阅读更少

当您点击“继续前往SmartRecruiters ”后,您即将访问Continental AG的招聘平台,该平台由位于德国的SmartRecruiters GmBH运营。对于您在平台中提交的所有个人数据,Continental AG是数据控制方。您在该平台内提交的申请,将视为您同意下述内容:

 • 同意Continental AG的隐私声明(链接
 • 同意Continental AG在中国境外处理您的个人信息
 • 同意Continental AG与其位于中国境内/境外的子公司或关联公司分享您的个人信息

继续前往 SmartRecruiters

繼續前往 SmartRecruiters