IT technician - Java Full Stack Developer

담당 업무

 • Implementation of requirements on a modern JAVA Web-stack
 • Management of the application lifecycle (requirement engineering, design, implementation and support)
 • Ongoing development of the technical architecture
 • Working in development projects
 • Ensure Software Quality, for example by static code analysis
 • Support and Training of key-users
자세히 보기 간단히 보기

지원자 프로필

 • University degree in Computer Science or related subject area
 • Several years of work experience as a software developer
 • Proficiency in JAVA or similar programming language
 • Experience in web application development with Java, Unit-Testing, Javascript, Angular, GIT, IDEA, Maven
 • Experience in agile development methodologies
 • Fluent in English (written and spoken)
 • Excellent communication and moderation skills
 • Strong focus on software quality
자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

Flexible working time.

Challenging projects and tasks.

Diverse and multicultural working environment.

Business travel opportunities.

Thorough induction training and career development

Holiday and Christmas bonus,

Extraordinary annual remuneration,

Attendance bonus,

Contributions to supplementary pension insurance,

Boarding - lunch from 1,20 Eur,

Above-standard accident insurance (also applies to non-work-related injuries),

Contribution for reconditioning and spa stays,

Allowances for children's recreation, at the birth of a child, for blood donors,

Rewards anniversaries,

Interest-free loans,

Home Office,

Purchase of tires at discounted prices.

Basic salary from 2 355,-- EUR + other benefits from Collective agreement.

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

자세히 보기 간단히 보기

기업 소개

Spoločnosť Continental vyvíja priekopnícke technológie a služby pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Technologická spoločnosť, založená v roku 1871, ponúka bezpečné, efektívne, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, prepravu a dopravu. V roku 2021 spoločnosť Continental vygenerovala tržbu 33,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva viac ako 190 000 ľudí v 58 krajinách a trhoch. Dňa 8. októbra 2021 spoločnosť oslávila 150. výročie svojho založenia.
Sektor Tires so svojím prémiovým portfóliom v segmente osobných, nákladných, autobusových, dvojkolesových a špeciálnych pneumatík predstavuje inovatívne riešenia v technológii pneumatík. Inteligentné produkty a služby súvisiace s pneumatikami a podporou udržateľnosti dopĺňajú toto produktové portfólio. Pre špecializovaných predajcov a správu vozového parku ponúka sektor Tires okrem iných služieb aj systémy digitálneho monitorovania pneumatík a správy pneumatík s cieľom udržať vozové parky mobilné a zvýšiť ich efektivitu. Spoločnosť Continental svojimi pneumatikami významne prispieva k bezpečnej, efektívnej a ekologickej mobilite. 
 

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

 • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
 • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
 • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기