Technický pracovník logistiky

工作职责

> Pracovná pozícia je obsadzovaná na dobu určitú - 2 roky.
> Koordinácia a organizovanie dodávky polotovarov interným alebo externým zákazníkom a zodpovednosť za včasné dodávky do závodov (ICO bussines).
> Zabezpečovanie plánu výroby a dodávky membrán.
> Vytváranie prepravných dokladov v module SAP tempo SD a MM.
> Koordinácia a organizovanie činnosti poskytovateľa služieb (príjem z výroby, vychystávanie, nakladanie, vykladanie vratných obalov).
> Zodpovednosť za prípravu zmlúv a vytváranie dobropisov.

阅读更多 阅读更少

你的档案

> Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v oblasti logistiky a podobne
> Skúsenosti s distribučnou logistikou, controllingom logistiky
> Komunikatívna znalosť anglického jazyka
> Znalosť MS Office a SAP
> Incoterms 2000
> Controlling - základy

阅读更多 阅读更少

我们可以提供

Nástupná mzda: TT7/TT8: 1698€ - 1885€ - v závislostí od skúseností a znalostí uchádzača.
Pozícia je klasifikovaná v cieľovej TT9: 2092€

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

阅读更多 阅读更少

关于我们

Spoločnosť Continental vyvíja priekopnícke technológie a služby pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Technologická spoločnosť, založená v roku 1871, ponúka bezpečné, efektívne, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, prepravu a dopravu. V roku 2021 spoločnosť Continental vygenerovala tržbu 33,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva viac ako 190 000 ľudí v 58 krajinách a trhoch. Dňa 8. októbra 2021 spoločnosť oslávila 150. výročie svojho založenia.
Sektor Tires so svojím prémiovým portfóliom v segmente osobných, nákladných, autobusových, dvojkolesových a špeciálnych pneumatík predstavuje inovatívne riešenia v technológii pneumatík. Inteligentné produkty a služby súvisiace s pneumatikami a podporou udržateľnosti dopĺňajú toto produktové portfólio. Pre špecializovaných predajcov a správu vozového parku ponúka sektor Tires okrem iných služieb aj systémy digitálneho monitorovania pneumatík a správy pneumatík s cieľom udržať vozové parky mobilné a zvýšiť ich efektivitu. Spoločnosť Continental svojimi pneumatikami významne prispieva k bezpečnej, efektívnej a ekologickej mobilite.

阅读更多 阅读更少

当您点击“继续前往SmartRecruiters ”后,您即将访问Continental AG的招聘平台,该平台由位于德国的SmartRecruiters GmBH运营。对于您在平台中提交的所有个人数据,Continental AG是数据控制方。您在该平台内提交的申请,将视为您同意下述内容:

  • 同意Continental AG的隐私声明(链接
  • 同意Continental AG在中国境外处理您的个人信息
  • 同意Continental AG与其位于中国境内/境外的子公司或关联公司分享您的个人信息

继续前往 SmartRecruiters

繼續前往 SmartRecruiters