Účtovník -Prevádzková učtáreň (zástup počas MD)

工作职责

 1. Kontrola náležitosti došlých faktúr, objednávok, účtov  hlavnej knihy v informačnom systéme SAP, kontrola  predkontácie v objednávkovom systéme CEOS.
 2. Účtovanie dodávateľských faktúr, záloh a dobropisov.
 3. Účtovanie v IS SAP, overovanie faktúr vo VIMe (Vendor Invoice Management - len v anglickom jazyku).
 4. Spolupráca s internými a externými organizáciami.
 5. Spolupráca pri príprave podkladov pre audit, daňovú a colnú kontrolu.
 6. Spolupráca pri dokladovej inventarizácii účtov.
阅读更多 阅读更少

你的档案

 1. Znalosť podvojného účtovníctva.
 2. Znalosť účtovnej a daňovej legislatívy v oblasti prevádzkových nákladov.
 3. Znalosť IS SAP výhodou.
 4. Ukončené SŠ s maturitou plus min. 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie v odbore ekonomika, účtovníctvo.
 5. Anglický jazyk: min. na úrovni B1 - komunikatívna znalosť
 6. Znalosť Microsoft Word a Excel – úroveň pokročilý.
阅读更多 阅读更少

我们可以提供

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

阅读更多 阅读更少

关于我们

Continental develops pioneering technologies and services for sustainable and connected mobility of people and their goods. Founded in 1871, the technology company offers safe, efficient, intelligent and affordable solutions for vehicles, machines, traffic and transportation. In 2022, Continental generated sales of €39.4 billion and currently employs around 200,000 people in 57 countries and markets.

阅读更多 阅读更少

当您点击“继续前往SmartRecruiters ”后,您即将访问Continental AG的招聘平台,该平台由位于德国的SmartRecruiters GmBH运营。对于您在平台中提交的所有个人数据,Continental AG是数据控制方。您在该平台内提交的申请,将视为您同意下述内容:

 • 同意Continental AG的隐私声明(链接
 • 同意Continental AG在中国境外处理您的个人信息
 • 同意Continental AG与其位于中国境内/境外的子公司或关联公司分享您的个人信息

继续前往 SmartRecruiters

繼續前往 SmartRecruiters