Plant Controller

工作职责

To the tasks in plant Dolné Vestenice belongs:

- preparing of monthly reporting of esp. Profit & Loss, Cost Control Sheet, etc.

- analysis and reporting of sales, margin, profitability of product portfolio, cost deviations and other financial and non-financial KPI

- preparing of data and financial analysis for budgeting and forecasting

- financial analysis of capital investments

- within the frame of credit management regular check of customer's creditworthiness and setting of credit limits

- annual report preparation

 

K úlohám v rámci závodu v Dolných Vesteniciach patrí:

- spracovanie podkladov z účtovníctva pre výpočet hosp. výsledku a výkazu nákladov,

- analýza a reporting tržieb a krycieho príspevku, ziskovosti produktového portfólia spoločnosti, odchýlok variabilných a fixných nákladov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti,

- príprava podkladov a finančných analýz pre tvorbu rozpočtov a plánov,

- vypracovanie hodnotenia efektívnosti a návratnosti investičných projektov,

- hodnotenie bonity zákazníkov, stanovenie úverových limitov, analýza pohľadávok,

- tvorba výročnej správy spoločnosti.

Qualifications

- Bachelor's or Master degree in Finance, Accounting, Business Administration or related fields,

- English language (B2),

- German language is an advantage,

- analytical thinking,

- MS Excel - advanced,

- MS Power BI and Power Query - basic,

- Double-entry accounting  - basic,

- knowledge about IFRS and SAP FI/CO is an advantage,

- intercultural competence is an advantage,

- good presentation skills are an advantage.

 

 

- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa - ekonomické zameranie,

- anglický jazyk (B2),

- nemecký jazyk výhodou,

- analytické myslenie,

- Microsoft Excel – pokročilý,

- Microsoft Power BI a Power Query - začiatočník,

- podvojné účtovníctvo – začiatočník,

- znalosť IFRS a SAP FI/CO výhodou,

- interkultúrna skúsenosť výhodou,

- dobré prezentačné schopnosti.

Additional information

> Attractive flexible working time and home office,
>  +8% variable salary component
> Financial gifts for anniversaries - working anniversaries, Life's jubiliee
> €150/month attendance bonus
> Meals in own facilities - menu for 1 €,
> Career development and education 
> Rewards for improvement suggestions
> Modern working place ergonomically equipped,
> Parking at company’s premises 
> Language courses (English, German)

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

 

> Atraktívny flexibilný pracovný čas a home office,

>+8% variabilná zložka mzdy/mesačne
> Finančné dary k jubileám - pracovné jubileá, životné jubileá
> 150 €/mesiac dochádzkový bonus
> Stravovanie vo vlastných zariadeniach - menu za 1 €,
> Kariérny rozvoj a vzdelávanie
> Odmeny za zlepšovacie návrhy 
> Moderné ergonomicky vybavené pracovisko
> Parkovanie v areáli firmy
> Jazykové kurzy (angličtina, nemčina)

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

阅读更多 阅读更少

我们可以提供

> Attractive flexible working time and home office,
> +8% variable salary component
> €150/month attendance bonus
> Canteen in own facilities - menu for 1 €,
> Career development and education 
> Rewards for improvement suggestions
> Modern working place ergonomically equipped,
> Parking at company’s premises 
> Language courses (English, German)
> Financial gifts for anniversaries - working anniversaries, Life's jubiliee

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

阅读更多 阅读更少

当您点击“继续前往SmartRecruiters ”后,您即将访问Continental AG的招聘平台,该平台由位于德国的SmartRecruiters GmBH运营。对于您在平台中提交的所有个人数据,Continental AG是数据控制方。您在该平台内提交的申请,将视为您同意下述内容:

  • 同意Continental AG的隐私声明(链接
  • 同意Continental AG在中国境外处理您的个人信息
  • 同意Continental AG与其位于中国境内/境外的子公司或关联公司分享您的个人信息

继续前往 SmartRecruiters

繼續前往 SmartRecruiters