Účtovník -Prevádzková učtáreň (zástup počas MD)

Descrição da função

 1. Kontrola náležitosti došlých faktúr, objednávok, účtov  hlavnej knihy v informačnom systéme SAP, kontrola  predkontácie v objednávkovom systéme CEOS.
 2. Účtovanie dodávateľských faktúr, záloh a dobropisov.
 3. Účtovanie v IS SAP, overovanie faktúr vo VIMe (Vendor Invoice Management - len v anglickom jazyku).
 4. Spolupráca s internými a externými organizáciami.
 5. Spolupráca pri príprave podkladov pre audit, daňovú a colnú kontrolu.
 6. Spolupráca pri dokladovej inventarizácii účtov.
Mais informações Menos informações

Requisitos

 1. Znalosť podvojného účtovníctva.
 2. Znalosť účtovnej a daňovej legislatívy v oblasti prevádzkových nákladov.
 3. Znalosť IS SAP výhodou.
 4. Ukončené SŠ s maturitou plus min. 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie v odbore ekonomika, účtovníctvo.
 5. Anglický jazyk: min. na úrovni B1 - komunikatívna znalosť
 6. Znalosť Microsoft Word a Excel – úroveň pokročilý.
Mais informações Menos informações

O que oferecemos

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

Mais informações Menos informações

Quem somos

Continental develops pioneering technologies and services for sustainable and connected mobility of people and their goods. Founded in 1871, the technology company offers safe, efficient, intelligent and affordable solutions for vehicles, machines, traffic and transportation. In 2022, Continental generated sales of €39.4 billion and currently employs around 200,000 people in 57 countries and markets.

Mais informações Menos informações