Prevádzkový elektrikár

담당 업무

• Správa a vedenie dokumentácie, plánovanie a riadenie výkonov OS a OP a opakovaných kontrol Technickej Inšpekcie  na elektrických zariadení , ručného náradia, spotrebičov, Transformátorových staníc, Vnútorných elektrických rozvodov, pridružených stavieb a blezkozvodov

• Správa dokumentácie jednopólových schém zapojenia el. rozvodov a ich aktualizácia

• Práca a vyhodnotenie meraní na rôznych prístrojoch ktoré máme zakúpené na SCÚ ako je termovízna kamera , digitálny zapisovač, Prístroj na meranie elektrickej siete, rôzne kalibračné prístroje atď., overenie vyhrievania zariadení, teplotných snímačov, tenzometrov atď.

• Termovízne merania s vyhodnotením na elektrických rozvodoch

• Evidencia v papierovej aj elektronickej podobe protokolov + evidencia termínov nasledujúcej kontroly

• Zodpovedá za dohodnutie termínov k daným objednávkam a rozsahov činnosti s jednotlivými segmentami (uvoľnenie zariadení /priestorov pre výkon OS a OP ) následne s revíznymi technikmi

• Zodpovedá za koordináciu odstávok v závode z dôvodu vypnutia elektrickej energie, údržby a kontrol na hlavných elektrických rozvodňach

자세히 보기 간단히 보기

지원자 프로필

Ukončená stredná škola/SOU

Prax 3 roky

Vyhláška §23

Ovládanie: práca s PC (MS Office, Excel, SAP, Outlook)

Pasívna znalosť anglického jazyka

자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

Práca na rannú zmenu

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

  • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
  • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
  • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기