Skladovo manipulačný zamestnanec na 2 zmeny

담당 업무

 Samostatne zabezpečuje príjem, výdaj a manipuláciu s materiálom v 2-zmennej prevádzke.
 Zaznamenáva manipuláciu s materiálom podľa platných predpisov do skladovej evidencie.
 Realizuje prípravu fyzickej inventúry zásob materiálu v sklade.
 Zabezpečuje dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení v sklade.
 Zodpovedá za kvantitatívny a kvalitatívny príjem materiálu do skladu.
 Zodpovedá za správne uskladnenie materiálu, jeho evidenciu a jeho výdaj, dodržiavanie požiadaviek ochrany ŽP v oblasti skladovania a manipulácie s materiálom

자세히 보기 간단히 보기

지원자 프로필

-SOU

-osvedčenie na VZV

자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

> Attractive flexible working time and home office,
> +8% variable salary component
> €150/month attendance bonus
> Canteen in own facilities - menu for 1 €,
> Career development and education 
> Rewards for improvement suggestions
> Modern working place ergonomically equipped,
> Parking at company’s premises 
> Language courses 
> Financial gifts for anniversaries - working anniversaries, Life's jubiliee

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

  • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
  • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
  • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기