Magacioner - viljuškarista

담당 업무

 • Vrši istovar kamiona koristeći viljuškar.
 • Proverava količinu pristiglog materijala i poredi ga sa pratećom dokumentacijom.
 • Na osnovu dobijenog naloga od sektora Proizvodnje, pronalazi materijal u paletnim regalima, vrši merenje materijala i prebrojava potrebnu količinu. Materijal po radnom nalogu postavlja na predviđenu poziciju sa koje materijal preuzimaju zaposleni u sektoru Proizvodnje.
 • Preuzima gotove proizvode iz Proizvodnje i vrši vizuelnu kontrolu, skenira etiketu radnog naloga i skladišti robu u paletni regal u skladu sa rasporedom mesta za gotove proizvode.
 • Vrši skeniranje pristiglog naloga za utovar, lepi izvoznu etiketu na robu koja odlazi kupcu i vrši utovar gotovih proizvoda koristeći viljuškar.
 • Vrši održavanje skladišta i održavanje viljuškara i vodi računa da su viljuškari u ispravnom stanju i obaveštava nadređenog o eventualnim nastalim kvarovima.
자세히 보기 간단히 보기

지원자 프로필

 • Poželjno srednja stručna sprema, III ili IV stepen (minimum osnovna škola)
 • Poželjno je radno iskusto na sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije
자세히 보기 간단히 보기

처우 조건

Spremni za vožnju sa Continentalom? Napravite prvi korak i popunite onlajn prijavu.

자세히 보기 간단히 보기

기업 소개

Continental razvija pionirske tehnologije i usluge za održivu i povezanu mobilnost ljudi i njihovih dobara. Ova tehnološka kompanija, osnovana 1871. godine, pruža bezbedna, efikasna, inteligentna i pristupačna rešenja za vozila, mašine, saobraćaj i transport. U 2021. godini kompanija Continental je ostvarila prodaju od 33,8 milijardi evra i trenutno zapošljava više od 190.000 ljudi u 58 zemalja i tržišta. Kompanija je 8. oktobra 2021. proslavila 150 godina postojanja.
ContiTech sektor grupe razvija i proizvodi, na primer, kombinacije materijala, ekološki prihvatljive i inteligentne proizvode i sisteme za automobilsku industriju, železnički inženjering, rudarstvo, poljoprivredu i druge ključne industrije. Vođen vizijom „pametnih i održivih rešenja koja ne podrazumevaju samo gumu“, sektor ove grupe koristi dugogodišnje znanje o industriji i materijalima za otvaranje novih poslovnih mogućnosti kombinovanjem različitih materijala sa elektronskim komponentama i pojedinačnim uslugama.

자세히 보기 간단히 보기

“SmartRecruiters 계속하기"를 클릭하면 독일의 SmartRecruiters GmbH에서 운영하는 콘티넨탈 AG의 채용 포털을 방문하게 됩니다. 이 포털에서 제출된 모든 개인정보에 관한 개인정보처리자는 콘티넨탈 AG입니다. 이 포털에서 지원서를 제출하면 귀하는 다음 사항에 동의한 것으로 간주됩니다:

 • 콘티넨탈 AG가 현지 법인의 채용 목적을 위해 귀하의 성명, 국적, 연락처, 이메일 주소, 경력, 학력 등 이력서 기재 정보, 추천인 정보를 수집 및 이용하고, 위 목적이 완전히 달성될 때까지 수집된 개인정보를 보유하는 것에 동의합니다.
 • 콘티넨탈 AG가 수집한 위 개인정보를 채용 절차를 위하여 계열사(구체적 내용은 개인정보 처리방침 참고)에 제공하고, 위 계열사가 채용 목적을 완전히 달성할 때까지 보유하는 것에 동의합니다.
 • 귀하는 위 사항에 대한 동의를 거부할 권리가 있지만, 거부할 경우 귀하의 지원서가 제출되지 못할 수 있음을 알려드립니다.
SmartRecruiters로 계속하기