Majster výroby, prevádzka Konfekcia (nákladné plášte)

Feladatok

 Výberové konanie sa bude konať z interných zdrojov spoločnosti.

 • zabezpečenie vysokej úrovne riadenia a kontroly príslušných procesov výroby nákladných plášťov,
 • riadenie zamestnancov na danej prevádzke na pridelenej zmene s cieľom zaistiť plán výroby v rámci stanovených noriem pre termíny, kvalitu a náklady,
 • zabezpečenie plnenia zmenových denných výrobných plánov,
 • vedenie, motivovanie a hodnotenie pracovného výkonu podriadených zamestnancov,
 • riešenie nepredvídateľných situácií na prevádzke a následne prijímanie a realizovanie nápravných opatrení na ich odstránenie,
 • riadenie a podpora tímovej práce,
 • práca sa vykonáva na zmeny.
Bővebben Kevesebb

Profilja

 • min. stredoškolské vzdelanie technického smeru, príp. ochota dokončiť si úplné SŠ vzdelanie
 • znalosť technologických postupov vo výrobe pneumatík a dokumentácie BOZP,
 • prax vo výrobe min. 3 roky,
 • min. 1 rok bez porušenia pracovnej/ tech. disciplíny, bezpečnostných predpisov
 • ovládanie MS Office, SAP - užívateľská úroveň,
 • znalosť výrobných informačných systémov,
 • znalosť metód a nástrojov riadenia kvality: FMEA, SPC výhodou,
 • základná znalosť Zákonníka práce výhodou,
 • výhodou je znalosť anglického jazyka,
 • komunikačné schopnosti pri práci s ľuďmi, asertivita, kritické myslenie
 • organizačné a riadiace schopnosti.

 

Bővebben Kevesebb

Ajánlatunk

Nástupná mzda: tarifná trieda T09 t.j. 2 092,-- EUR.

Cieľová mzda: tarifná trieda T10 t.j. 2 322,-- EUR.

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

Bővebben Kevesebb

Rólunk

Spoločnosť Continental vyvíja priekopnícke technológie a služby pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Technologická spoločnosť, založená v roku 1871, ponúka bezpečné, efektívne, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, prepravu a dopravu. V roku 2021 spoločnosť Continental vygenerovala tržbu 33,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva viac ako 190 000 ľudí v 58 krajinách a trhoch. Dňa 8. októbra 2021 spoločnosť oslávila 150. výročie svojho založenia.
Sektor Tires so svojím prémiovým portfóliom v segmente osobných, nákladných, autobusových, dvojkolesových a špeciálnych pneumatík predstavuje inovatívne riešenia v technológii pneumatík. Inteligentné produkty a služby súvisiace s pneumatikami a podporou udržateľnosti dopĺňajú toto produktové portfólio. Pre špecializovaných predajcov a správu vozového parku ponúka sektor Tires okrem iných služieb aj systémy digitálneho monitorovania pneumatík a správy pneumatík s cieľom udržať vozové parky mobilné a zvýšiť ich efektivitu. Spoločnosť Continental svojimi pneumatikami významne prispieva k bezpečnej, efektívnej a ekologickej mobilite. 
 

Bővebben Kevesebb