Skladovo manipulačný zamestnanec na 2 zmeny

Vos activités

 Samostatne zabezpečuje príjem, výdaj a manipuláciu s materiálom v 2-zmennej prevádzke.
 Zaznamenáva manipuláciu s materiálom podľa platných predpisov do skladovej evidencie.
 Realizuje prípravu fyzickej inventúry zásob materiálu v sklade.
 Zabezpečuje dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení v sklade.
 Zodpovedá za kvantitatívny a kvalitatívny príjem materiálu do skladu.
 Zodpovedá za správne uskladnenie materiálu, jeho evidenciu a jeho výdaj, dodržiavanie požiadaviek ochrany ŽP v oblasti skladovania a manipulácie s materiálom

Lire davantage Lire moins

Votre profil

-SOU

-osvedčenie na VZV

Lire davantage Lire moins

Notre offre

> Attractive flexible working time and home office,
> +8% variable salary component
> €150/month attendance bonus
> Canteen in own facilities - menu for 1 €,
> Career development and education 
> Rewards for improvement suggestions
> Modern working place ergonomically equipped,
> Parking at company’s premises 
> Language courses 
> Financial gifts for anniversaries - working anniversaries, Life's jubiliee

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

Lire davantage Lire moins