Účtovník -Prevádzková učtáreň (zástup počas MD)

Vos activités

 1. Kontrola náležitosti došlých faktúr, objednávok, účtov  hlavnej knihy v informačnom systéme SAP, kontrola  predkontácie v objednávkovom systéme CEOS.
 2. Účtovanie dodávateľských faktúr, záloh a dobropisov.
 3. Účtovanie v IS SAP, overovanie faktúr vo VIMe (Vendor Invoice Management - len v anglickom jazyku).
 4. Spolupráca s internými a externými organizáciami.
 5. Spolupráca pri príprave podkladov pre audit, daňovú a colnú kontrolu.
 6. Spolupráca pri dokladovej inventarizácii účtov.
Lire davantage Lire moins

Votre profil

 1. Znalosť podvojného účtovníctva.
 2. Znalosť účtovnej a daňovej legislatívy v oblasti prevádzkových nákladov.
 3. Znalosť IS SAP výhodou.
 4. Ukončené SŠ s maturitou plus min. 2 roky praxe alebo VŠ vzdelanie v odbore ekonomika, účtovníctvo.
 5. Anglický jazyk: min. na úrovni B1 - komunikatívna znalosť
 6. Znalosť Microsoft Word a Excel – úroveň pokročilý.
Lire davantage Lire moins

Notre offre

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

Lire davantage Lire moins

A propos de nous

Continental develops pioneering technologies and services for sustainable and connected mobility of people and their goods. Founded in 1871, the technology company offers safe, efficient, intelligent and affordable solutions for vehicles, machines, traffic and transportation. In 2022, Continental generated sales of €39.4 billion and currently employs around 200,000 people in 57 countries and markets.

Lire davantage Lire moins