Purchasing Officer

Vos activités

 • zhromažďuje podklady pre spracovanie ponúk pre zabezpečenie zákazníka
 • sleduje vývoj cien materiálov
 • vykonáva prieskum dodávateľského trhu, zabezpečuje výber dodávateľov výberovým konaním, organizuje stretnutia s dodávateľmi
 • zabezpečuje uzavretie zmlúv s dodávateľmi
 • riadi cenové jednania s dodávateľmi
 • riadi vybavovanie cenových reklamácií

 

 • collects materials for processing bids for customer security
 • monitors the development of material prices conducts supplier market research,
 • ensures the selection of suppliers through tendering,
 • organizes meetings with suppliers ensures the conclusion of contracts with suppliers manages price negotiations with suppliers manages the processing of price claims

 

 

Lire davantage Lire moins

Notre offre

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

Lire davantage Lire moins

A propos de nous

 •  
Lire davantage Lire moins