Vođa smene u proizvodnji

Vos activités

 • Pruža podršku Menadžeru proizvodnje u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka na shop floru u okviru više proizvodnih linija
 • Osigurava da se proizvodnja nesmetano odvija, u skladu sa zahtevima kvaliteta, u odgovarajućoj količini, prema propisanom rasporedu proizvodnje; Radi u tri smene
 • Odgovoran za prijavu mogućih problema ili odstupanja u rutinskim procesima, prepoznavanje sistemskih odstupanja i pokretanje mera za rešavanje problema
 • Osigurava da su Poka Yoke na liniji verifikovane i da se sprovode bez poteškoća
 • Prati aktivnosti u utvrđivanju uzroka problema;
 • Potvrđuje da se preventivno održavanje vrši prema planu i rasporedu
 • Učestvuje u Gemba šetnjama
 • Podrška ESH koordinatoru na Shop floor-u u cilju provere potencijalnih problema po pitanju bezbednosti
 • Upravlja resursima u okviru svoje smene (materijal/ ljudi, oprema); Postavlja prioritete radi uspešnog upravljanja obimom posla
 • Evaluira i radi na unapređenju svog tima, obučava, mentoriše u okviru sopstvene zone odgovornosti/specifikacija/ sposobnosti
 • Izveštava o relevantnim informacijama i KPI- evima svojim nadređenima
Lire davantage

Votre profil

 • IV stepen stručne spreme, prednost tehničko usmerenje
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na sličnoj poziciji, poželjno u autoindustriji
 • Poznavanje Lean proizvodnje, metoda i alata (Leader Standard Work, TPM, JIDOKA, 5S)
 • Napredno poznavanje alata Sistema menadžmenta kvaliteta - Jidoka/ Poke Yoke, Problem Solving
 • Izražene veštine komunikacije i pregovaranja
 • Izražene liderske veštine
 • Dobre organizacione sposobnosti i veštine rešavanja problema
 • MS Office – Napredni nivo
 • Napredno znanje engleskog jezika
Lire davantage

Notre offre

Spremni za vožnju sa Continentalom? Napravite prvi korak i popunite onlajn prijavu.

Lire davantage

A propos de vous

Continental razvija pionirske tehnologije i usluge za održivu i povezanu mobilnost ljudi. Osnovana 1871. godine, kompanija nudi bezbedna, efikasna, inteligentna i pristupačna rešenja za vozila, mašine, saobraćaj i transport. Continental je u 2020. godini ostvario prodaju od 37,7 milijardi evra i trenutno zapošljava više od 192.000 ljudi u 58 zemalja i tržišta. Kompanija je 8. oktobra 2021. proslavila 150 godina postojanja.

Lire davantage