IT Engineer

Tus actividades

 • samostatné vytváranie programov na základe požiadaviek jednotlivých úsekov
 • metodická spolupráca pri analýze riešeného problému a komplexné zabezpečovanie výstupov programov do iných podsystémov
 • komplexné zabezpečovanie zložitejšej agendy týkajúcej sa výpočtovej techniky
 • spolupracuje so softwarovými dodávateľskými organizáciami
 • sleduje vývoj nových systémových a programových produktov a tieto v rámci vhodnosti pre spoločnosť aj aplikuje
 • starostlivosť o technické prostriedky týkajúce a výpočtovej techniky
 • zodpovedá za utajovanie dát

 

 • independent creation of programs based on the requirements of individual sections
 • methodical cooperation in the analysis of the solved problem and comprehensive provision of program
 • outputs to other systems comprehensive provision of a more complex agenda related to computing technology we cooperate with software suppliers
 • monitors the development of system and program products and these within the scope of suitability for the company and new applications care of technical means related to and computing technology responsible for secrecy shall

 

Leer más Leer menos

Tu perfil

vysokoškolské 2. stupňa – technický smer

Leer más Leer menos

Lo que ofrecemos

> Attractive flexible working time and home office,
> +8% variable salary component
> €150/month attendance bonus
> Canteen in own facilities - menu for 1 €,
> Career development and education 
> Rewards for improvement suggestions
> Modern working place ergonomically equipped,
> Parking at company’s premises 
> Language courses 
> Financial gifts for anniversaries - working anniversaries, Life's jubiliee

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

Leer más Leer menos