Product developer AVS

Ihre Aufgaben

- development of rubber, plastic, rubber-metal and rubber-plastic products
- project management from customer demand to delivery in series
- reporting of all aspects of the project (schedule, budget, work in progress)
- enters and evaluates design, simulation, prototype and test orders
- technical sales support for the acquisition of new customers
- communication with customers and suppliers
- global cooperation with R&D centers
- benchmarking
______________________________________________
- vývoj gumových, plastových, gumokovových a gumoplastových produktov
- vedenie projektov od zákazníckeho dopytu až po odovzdanie do série
- reportovanie všetkých hľadísk projektu (časový plán, budget, rozpracovanosť)
- zadáva a vyhodnocuje konštrukčné, simulačné, prototypové a testovacie objednávky
- technická podpora predaja pri akvizícií nových zákazníkov
- komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi
- globálna spolupráca s R&D centrami
- benchmarking

Mehr lesen Weniger lesen

Ihr Profil

- University II. degree (technical field)
- 2 years of experience as a product developer
- technical and analytical thinking
- knowledge of drawing documentation
- organization skills
- presentation skills
- teamwork
- communicativeness
- project team management
- MS office, PPAP, FMEA, APQP, GD&T, safety and product liability, IATF 16949, ISO 9001, ISO 45001, VDA 6.5
______________________________________________
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (technický smer)
- 2 roky prax na pozícií produktový vývojár
- technické a analytické myslenie
- znalosť výkresovej dokumentácie
- organizačné schopnosti
- prezentačné schopnosti
- tímová spolupráca
- komunikatívnosť
- vedenie projektového tímu
- MS office, PPAP, FMEA, APQP, GD&T, bezpečnosť a ručenie za výrobok, IATF 16949, ISO 9001, ISO 45001, VDA 6.5

Mehr lesen Weniger lesen

Unser Angebot

> Attractive flexible working time and home office,
> 13th and 14th salary in the amount of 75% of the average monthly salary
> Financial gifts for anniversaries - working anniversaries, Life's jubiliee
> €100/month attendance bonus
> Meals in own facilities - menu for 1 €,
> Career development and education 
> Rewards for improvement suggestions
> Modern working place ergonomically equipped,
> Parking at company’s premises 
> Language courses (English, German)

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

Mehr lesen Weniger lesen

Über uns

Obchodná oblasť ContiTech sa zameriava na inteligentné a udržateľné riešenia nad rámec používania gumy a vyvíja digitálne a inteligentné riešenia v odvetviach zameraných na budúcnosť. Pri tomto ContiTech čerpá zo svojich dlhoročných znalostí v odbore a materiáloch, aby otvoril nové obchodné príležitosti kombináciou rôznych materiálov s elektronickými zložkami a jednotlivými službami. Produkty, systémy a riešenia vyvinuté prostredníctvom ContiTech sa používajú v automobilovom priemysle aj v železničnom inžinierstve, pri výrobe strojov a stavbe závodov, v baníctve, poľnohospodárstve a v ďalších dôležitých odvetviach budúcnosti.

Mehr lesen Weniger lesen