Prevádzkový elektrikár

Vaše náplň práce

• Správa a vedenie dokumentácie, plánovanie a riadenie výkonov OS a OP a opakovaných kontrol Technickej Inšpekcie  na elektrických zariadení , ručného náradia, spotrebičov, Transformátorových staníc, Vnútorných elektrických rozvodov, pridružených stavieb a blezkozvodov

• Správa dokumentácie jednopólových schém zapojenia el. rozvodov a ich aktualizácia

• Práca a vyhodnotenie meraní na rôznych prístrojoch ktoré máme zakúpené na SCÚ ako je termovízna kamera , digitálny zapisovač, Prístroj na meranie elektrickej siete, rôzne kalibračné prístroje atď., overenie vyhrievania zariadení, teplotných snímačov, tenzometrov atď.

• Termovízne merania s vyhodnotením na elektrických rozvodoch

• Evidencia v papierovej aj elektronickej podobe protokolov + evidencia termínov nasledujúcej kontroly

• Zodpovedá za dohodnutie termínov k daným objednávkam a rozsahov činnosti s jednotlivými segmentami (uvoľnenie zariadení /priestorov pre výkon OS a OP ) následne s revíznymi technikmi

• Zodpovedá za koordináciu odstávok v závode z dôvodu vypnutia elektrickej energie, údržby a kontrol na hlavných elektrických rozvodňach

Zobrazit více Zobrazit méně

Váš profil

Ukončená stredná škola/SOU

Prax 3 roky

Vyhláška §23

Ovládanie: práca s PC (MS Office, Excel, SAP, Outlook)

Pasívna znalosť anglického jazyka

Zobrazit více Zobrazit méně

Co nabízíme

Práca na rannú zmenu

Ste pripravený pracovať pre Continental? Urobte prvý krok a vyplňte online žiadosť.

Zobrazit více Zobrazit méně